نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فرمول محاسبات طلا

تبدیل واحدها

يك اونس طلا=31.1 گرم
يك پوند= 453 گرم
يك قيرات= 200 سوت (ميلي‌گرم)
يك تن= 1000 كيلوگرم
يك سير= 16 مثقال
يك مثقال= 4.608 گرم
يك مثقال=24 نخود
يك نخود= 0.19 گرم
يك خروار= 300 کیلو گرم
يك من= 3 كيلو
يك سير= 75 گرم
يك چارك= 750 گرم

تعاريف
يك اونس طلا: 31.103431 گرم با عيار (999.9) يا عيار (24) يك مثقال طلا: 4.608 گرم مي‌باشد.

مظنه طلا در ايران: قيمت يك مثقال (معادل 4.608 گرم) طلاي 17 عيار (705)

سكه تمام بهار آزادي(قديمي وامامي): وزن 8.133 گرم- عيار 21.6 (900)

سكه نيم بهار آزادي: وزن 4.0665 گرم – عيار 21.6 (900)

سكه ربع بهار آزادي: وزن 2.03225 گرم- عيار 21.6 (900)


فرمول 1
بدست آوردن مظنه طلاي ايران 17 (705) عيار از طريق انس جهاني

9.5742÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا)= مظنه طلاي ايران


فرمول 2
بدست آوردن قيمت سكه تمام از طريق انس جهاني:

4.24927÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا)= قيمت يك عدد سكه تمام


فرمول 3
براي بدست آوردن يك مثقال طلاي 18 (750) عيار از انس جهاني:

8.999÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا) = قيمت يك مثقال طلاي 18 (750) عيار


فرمول 4
قيمت يك گرم طلا با هر عياري از روي مظنه بازار (17 (750) عيار): (705×4.608) ÷ (مظنه× Au) = قيمت يك گرم طلا با عيار Au مثال: يك گرم طلاي 925عيار با مظنه روز 61355 تومان چه قيمت مي‌شود؟ جواب: 17.470 تومان


فرمول 5
مقدار طلاي قابل خريد با يك مقدار پول معين:

(Au× مظنه) ÷(705×4.608×X)= وزن طلاي قابل خريد با Xتومان پول و عيار Au (شمش يا آبشده)

مثال: با 7000000 تومان و مظنه روز 61000 تومان، چند گرم طلا با عيار (935) مي‌توان خري؟ جواب: 398.711 گرم


فرمول 6
بالابردن عيار طلاي پايين:

وزن طلاي موجود : Wm عيار طلاي موجود : Am عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As عيار طلا يا شمش اضافه شده برايي عيار كردن : We

(We = Wm ×(As-Am) / (Ae – As

مثال: 200 گرم طلاي عيار 710 را با 40 گرم طلاي عيار 950 مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند


فرمول 7
پايين آوردن عيار طلاي بالا:

وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As وزن نقره، برنج يا مس مورد نياز : We

We= Wm×(Am-As)/As

مثال: 200گرم طلاي عيار 900 را با 40 گرم مس مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند.

دیدگاهتان را بنویسید